Fastighetsservice Stadshagen

Vi är specialister med att hjälpa föreningar med deras fastigheter. Här utförde vi en Trapphusrenovering som var i behov av målning, nya armaturer och lagning av golv vid Lustgårdsgatan i närheten av Kungholmens Grundskola. Vi installerade även en säkerhetsdörr. Tillsammans med vår samarbetspartner inom trapphusrenovering i Stockholm.

Trapphusrenoveringar i Stockholm

Vi skräddarsyr våra renoveringar och arbetar gärna i samverkan med dig som kund så vi kan få till det exakt så som ni vill ha det!

Namn *

Telefon *

Epost *

Fastighetsadress + Ort

Beskriv ert behov & förutsättningar