Hyresgästanpassning Hallonbergen

Här utförde vi på Trä-Bygg i Bromma AB en hyresgästanpassning av en gammal föreningslokal som tillhörde en bostadsrättsförening som nu vill konvertera om det till en lägenhet att hyra ut. Lägenheten ligger vid Kyrkogårdsvägen 32 i närheten av Lötsjön.

Lång erfarenhet av lokalkonverteringar

Det är inte alltid lätt att se hur en lokal ska kunna omvandlas på ett optimalt sätt för att passa en ny verksamhet, men vi har lång erfarenhet av detta.

Namn *

Telefon *

Epost *

Beskriv ert behov & adress