Markdränering runt hus. Skärvik, Ekerö

Att hus behöver ett sätt att leda bort oundviklig nederbörd är lika självklart som att vi går till tandläkaren. Ett av husen på Skomakartorp var i stort behov av denna beskrivning sedan de den senaste tiden fått oönskat vatten på grund av felaktig avledning.

Detta åtgärdades av våra duktiga anläggare i form av grävning. Denna utformades så att den förhöll sig 1 m utanför husgrunden samt tillräckligt djupt för att komma åt cirka 50 cm under grundsulan. Vi avslutade med att anlägga en stenkista som det överflödiga vattnet skulle ledas bort till.

Ni kontaktar oss. Vi utför arbetet.